Investering

Zakelijk investeren in zonne-energie is een logische stap om te verduurzamen. U neemt als bedrijf uw verantwoording. Maar u beslist natuurlijk ook op basis van een goed onderbouwde business case. We kijken daarom verder dan een goede offerte en juiste engineering. 

Bij het maken van een business case worden de verschillende investeringskosten tegen de baten uitgezet. Hieronder vindt u een aantal belangrijke onderwerpen.
 
Opwek en verbruik
Een akkerbouwer heeft vaak een energiepiek. Het energieverbruik vertoond tijdens de oogst in september en oktober een piek omdat de oogst goed geventileerd moet worden.
De piek van zonn-energie opwek ligt in de maanden mei - augustus.
Het is dan ook zaak om tijdens de zomermaanden onbeperkt energie terug te kunnen leveren waarbij ook de energiebelasting wordt vergoed.
Het is essentieel om goed inzicht te krijgen en de baten helder te krijgen.

Salderen
Een hoofdaansluiting van 3*80A of daaronder geeft bij o.a. Greenchoice, Atoomstroom en Essend B2B een onbeperkte salderingsmogelijkheid. Andere energiemaatschappijen salderen weer tot een bepaald maximum van 50.000kWh.
Met salderen kunt u zakelijk stroom gebruiken en terugleveren aan het net tegen hetzelfde kWh-tarief. Uw investering rendeert beter als u volledig mag salderen.

Electriciteits zone
kWh-tarieven (kale leverings tarief en belasting tarief) zijn in drie  zones ingedeeld en  deze tarieven verschillen per zone en per energiemaatschappij. 
1) 0-10.000 kWh
2) 10.000-50.000 kWh
3) meer dan 50.000 kWh (grootverbruiker)
Als u bijvoorbeeld grootverbruiker (>3*80A) bent betaalt u minder belasting in vergelijk met een kleinverbruiker. 

We kijken daarom goed naar uw jaarafrekening en de kWh-prijs per zone. Afhankelijk van het vebruik en opwek wordt een bussines case gemaakt of gebroken.

Beheer
Stel uw systeem produceert per dag 500kWh en het systeem valt een maand uit. Of uw systeem werkt wel maar niet optimaal. In het geval van zakelijke systemen is de derving van inkomsten al vrij snel groot. Daarom is monitoring belangrijk. 
Ook onderhoud is belangrijk. Door schoon te maken en de elektronische apparatuur schoon te blazen en te up-daten houdt u uw kWh productie per jaar hoog. 
Wat dacht u van verzekeren tegen diefstal of schade? Of een verzekering tegen productieverlies als er bijvoorbeels sprake is van schade? 
Monitoring en onderhoud kost geld en zal meegenomen moeten worden in de business case.

Kosten vastrecht
U betaalt altijd vastrecht kosten aan de energiemaatschappij of netbeheerder als u een stroomaansluiting heeft. Hoe zwaarder de aansluiting hoe hoger de kosten. In sommige gevallen kunnen we door zonne-energie toe te passen de hoofdaansluting zelfs verlichten. In het geval van een grootverbuiker scheelt dit aanzienlijk.

Vergunning
In sommige gevallen is het nodig om een vergunning aan te vragen. Deze situatie speelt in het geval van een landelijk vergezicht of een monument. Lege kosten verschillen per gemeente en moeten meegenomen worden in de investering.

Engineering
Vanzelfsprekend zult u zeggen. Maar de ene engineering is de andere niet. Wat doet de opbrengst nu exact in het laagseizoen in combinatie met schaduw? De producent voorspelt 20% vermogensreductie van haar panelen over 25 jaar. Hoe verloopt de curve in die periode en worden deze gegevens wel goed meeberekend? Wat gebeurt er met de opbrengst als de omvormers in een slecht geventileerde en warme ruimte opgesteld staan?
Met goede engineering maakt u het verschil in de baten!